Mesin Perakam Masa

TIme clock atau time recorder jam menghapuskan kesilapan manusia, menjimatkan masa dan wang.

Suatu cara penyeliaan tempoh masa bekerja dan menjadi lebih cekap.